Nieuws

Vind ons laatste nieuws terug i.v.m. gezondheid, rechten en de uitdagingen i.v.m. sekswerk en prostitutie.

Afgelopen zaterdag, 21 mei, heeft Alias meegelopen in de Belgium Pride tocht, samen met Boysproject en andere veldpartners. 

Wij hebben ervoor gekozen in de mars aanwezig te zijn opdat sommige van de mensen die wij begeleiden met ons zouden kunnen marcheren, en opdat hun stem in de mars aanwezig zou zijn. We weten dat de dagen van “Pride as a Protest" al lang voorbij zijn. Maar het feit dat onze kleine groep deze borden vasthield en deze leuzes riep, op deze dag, in deze straten, is nog steeds belangrijk.

Alias Pride 2022 3

De ongehoorde stemmen dragen

Twee maanden lang verzamelden we aan de onthaalbalie de boodschappen die mannen en trans*mensen, die zich zorgen maken over prostitutie, ons wilden meegeven tijdens Belgium Pride. Dit was om ervoor te zorgen dat zij, ook al waren zij niet aanwezig, vertegenwoordigd zouden zijn en dat hun eisen zouden worden gehoord.

Sekswerkers worden nog steeds gestigmatiseerd en gediscrimineerd, ook in de LBGTQIA+-gemeenschappen. Zolang het nodig is, zal Alias met haar partners samenwerken om deze discriminaties te bestrijden en ervoor te zorgen dat het beleid en de mechanismen voor LGBTQIA+-mensen ook gelden voor sekswerkers.

Discriminatie en geweld melden

Brussel Preventie en Veiligheid en de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst (equal.brussels) hebben de handen in elkaar geslagen met RainbowHouse Brussels om een project uit te voeren om gegevens te verzamelen over geweld en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit of -expressie. Of het nu gaat om verbale agressie, fysieke agressie of pesterijen, het kan worden gemeld, waardoor dergelijk geweld kan worden opgespoord om het beter onder de aandacht te brengen en te verhelpen. Alias kan u helpen bij dit proces.

Bent u huiverig om een klacht in te dienen? Wil je een geschreven verslag van je verhaal? Wil je geen klacht indienen? Door aangifte te doen van een LGBTQI+ fobische daad waarvan je als sekswerker het slachtoffer bent, draag je bij tot het aan het licht brengen van geweld dat zelden aan de autoriteiten wordt gemeld, en dat een verschil kan maken. 

Alias, 12 jaar werken met mannen en trans*mensen die betrokken zijn bij sekswerk

Al bijna 15 jaar bieden wij kwalitatieve psycho-medico-sociale hulp aan mannelijke en trans*-sekswerkers/prostituees in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze prioriteit is het bevorderen van de gezondheid, de toegang tot de gezondheidszorg en de sociale rechten van de burgers. Om dit te bereiken, werken wij samen met een zeer breed netwerk van partners uit verschillende sectoren.