Nieuws

Vind ons laatste nieuws terug i.v.m. gezondheid, rechten en de uitdagingen i.v.m. sekswerk en prostitutie.

Voor de Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid hebben we tijdens een van onze inloopbijeenkomsten het woord gegeven aan de eerste betrokkenen.

Ter gelegenheid van de Werelddag van de zichtbaarheid van transpersonen zal Marie Darah een performance lezing geven van de getuigenissen die Ana Dresler verzamelde in haar onderzoek naar het geweld tegen trans* vrouwen in de Yser-wijk. Op die manier worden de ervaringen en woorden van de eerste betrokkenen centraal gesteld. 

Kom op donderdag 16 februari rond lunchtijd naar het Gemeenschapscentrum Les Grands Carmes voor een discussie over het omgaan met LGBTQIA+ in de sociale sector.

Alias vzw – psycho-medische-sociale ondersteuning en gezondheidsbevordering voor mannelijke en trans* prostituées/sekswerkers.sters in Brussel - werft een maatschappelijk werker.ster aan – vervangingscontract van onbepaalde duur op basis van 4/5 VTE, paritair comité 332.

Alias vzw – psycho-medische-sociale ondersteuning en gezondheidsbevordering voor mannelijke en trans* prostituées/sekswerkers.sters in Brussel - werft een maatschappelijk werker.ster aan – vervangingscontract en arbeidsovereenkomst van bepaalde duur op basis van 4/5 VTE, paritair comité 332.

In de loop van 2019 onthult Alias de resultaten van twee exclusieve studies over respectievelijk Studentenprostitutie  chemseks bij de MSM (mannen die seks hebben met mannen) en trans* populatie die sekswerk beoefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en daarbuiten.

Begin 2020 hebben we vastgesteld dat het geweld waarvan de mensen die we rond IJzer begeleiden het slachtoffer worden, niet afneemt. Daarom hebben we besloten dit geweld te objectiveren om onze diensten aan dit probleem te kunnen aanpassen en om de actoren op het terrein of het grote publiek die hierin geïnteresseerd zijn, te sensibiliseren. Met de steun van Bruxelles Prévention Santé en Equal.brussels hebben we een studie en een korte film gemaakt.